Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ONAR

Tel No : 0212 383 46 14
Oda No : A-225
E-posta adresi : sonar@yildiz.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Mert BAL

Tel No : 0212 383 46 12
Oda No : A-220
E-posta adresi : mertbal@yildiz.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Güler BAYAZIT

Tel No : 0212 383 46 13
Oda No : A-220
E-posta adresi : guler@yildiz.edu.tr 

Dr. Öğretim Üyesi Fatih AYLIKCI

Tel No : 0212 383 46 16
Oda No : A-237
E-posta adresi : faylikci@yildiz.edu.tr 

 

Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇINAR

Tel No : 0212 383 46 18
Oda No : A-242
E-posta adresi : mcinar@yildiz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Seda Göktepe Körpeoğlu

Tel No : 0212 383 46 16
Oda No : A-237
E-posta adresi : sgoktepe@yildiz.edu.tr

 

Doç. Dr. Bayram Ali İBRAHİMOĞLU

Tel No : 0212 383 46 14
Oda No : A-225
E-posta adresi : bibrahim@yildiz.edu.tr 

Doç. Dr. Müslüm ÖZIŞIK

Tel No : 0212 383 46 08
Oda No : A-228
E-posta adresi : ozisik@yi
ldiz.edu.t

Doç. Dr. Ramazan TEKERCİOĞLU

Tel No : 0212 383 46 08
Oda No : A-228
E-posta adresi : tramazan@yildiz.edu.tr 

Doç. Dr. Kadriye Şimşek ALAN

Tel No : 0212 383 46 10
Oda No : A- 224
E-posta adresi : ksimsek@yildiz.edu.tr 

Doç. Dr. Arzu TURAN DİNCEL

Tel No : 0212 383 46 10
Oda No : A-224
E-posta adresi : artur@yildiz.edu.tr 

Doç. Dr. Yasemen UÇAN

Tel No : 0212 383 46 13
Oda No : A- 220
E-posta adresi : ucan@yildiz.edu.tr 

Doç. Dr. Hale Gonce KÖÇKEN

 Tel No : 0212 383 46 05
 Oda No : A- 227
 E-posta adresi : hgonce@yildiz.edu.tr 

Doç. Dr. Birol ASLANYÜREK

Tel No : 0212 383 45 94
Oda No : A- 228
E-posta adresi : baslan@yildiz.edu.tr 

Doç. Dr. Ülkü Babuşcu YEŞİL

  Tel No : 0212 383 45 97
 Oda No : A- 236
 E-posta adresi : ubabuscu@yildiz.edu.tr 

Doç. Dr. Kevser Özden KÖKLÜ

Tel No : 0212 383 46 01
Oda No : A-229
E-posta adresi : ozkoklu@yildiz.edu.tr