YAZ OKULU
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
YAZ OKULU (5 HAFTA)

24 Haziran 2022 Cuma

2021-2022 Yaz Okulu'nda Açılan Derslerin ve Ders Programlarının Bölüm Web Sayfalarında İlan edilmesi için son gün

01-08 Temmuz 2022

Yaz Okulu Ücret Ödeme

01-04 Temmuz 2022

Yaz Okulu Ders Kayıtları 

05 Temmuz 2022 Salı
 

Bölüm Başkanlıklarınca Yaz Okulunda kapatılan derslerin tespit edilerek otomasyon sistemine girilmesi, bölüm web sayfasında ilan edilmesi 

06-08 Temmuz 2022

Yaz Okulunda kapatılan dersin yerine yeni ders seçimi

18 Temmuz 2022 Pazartesi

2021-2022 Yaz Okulu Başlangıcı

20 Ağustos 2022 Cumartesi

2021-2022 Yaz Okulu Derslerinin Son Günü

22-27 Ağustos 2022

Yaz Okulu Final Sınavları

22-28 Ağustos 2022

Yaz Okulu Final Sınavları Not Girişleri

 

 

1- Yaz Okulu Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

2- 2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETLERİ, ÜCRET ÖDEME TARİHLERİ VE İADELERİ HAKKINDA

3- 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu Takvimi

4- 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Ders Programı

5- 2021-2022 Yaz Okulu Servis Dersleri Programı

6- Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

7- Üniversitemiz Diğer Bölümlerden Alınabilir Derslerin Listesi 

8- Diğer Üniversitelerden Alınabilir Derslerin Listesi 

 

Yaz Okulu dilekçelerinizi Bölümümüze şahsen teslim etmeniz gerekmektedir.

E-posta üzerinden Yaz Okulu dilekçeleri kabul edilmemektedir. 

 

 

YTÜ öğrencilerinin YTÜ Yaz Okulundan Ders Alması

Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde OBS üzerinden yapılır. YTÜ öğrencileri OBS sistemine kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar.

YTÜ Öğrencileri OBS üzerinden almak istediği dersleri belirleyerek dersler için belirlenen ücreti öder.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Okulu ders ücretlerine ilişkin işlemler Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın web sayfasında duyurulacaktır.

Öğrencilerin, Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla,9 (dokuz) krediyi geçemez.

 

YTÜ Öğrencilerinin Bölüm Dışı Ders Alması (Servis Dersleri Hariç-Öğretim Planında Olmayan Dersler)

Öğrencilerin, Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 9 (dokuz) krediyi geçemez.

Diğer bölümlerden alınacak dersin içeriğinin % 75 uygun olması ve bu dersin programınızdaki diğer derslerle çakışmaması.

 

Almak istediğiniz ders yaz okulunda diğer bölümler tarafından açılacak olup Diğer Bölümlerden Alınabilir Dersler Listesinde yer alıyor ise;

Bölümümüze Yaz Okulu Başka Bölümden Ders Alma Dilekçesi  ile en geç 08.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar başvurmanız gerekmektedir.

Başvuru dilekçeniz bölüm tarafından onaylandıktan sonra ilgili dilekçeyi Harç Birimine şahsen iletmeniz gerekmektedir. Harç Birimi tarafından sizlere verilen Üniversitemiz Banka hesabına ilgili ücret ödendikten sonra Harç Birimi ilgili dilekçenize ödendiğine ilişkin uygunluk verecektir. Ödendiğine ilişkin aldığınız uygunluk sonrası Bölümümüze dilekçenizi en geç 08.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Almak istediğiniz ders yaz okulunda diğer bölümler tarafından açılacak olup Diğer Bölümlerden Alınabilir dersler listesinde bulunmamakta ise aşağıdaki adımları uygulaması gerekmektedir.

Başka bölümden almak istenilen dersin karşılığı olan bölümümüz dersini, o dersi veren öğretim üyesine ders içeriklerini iletip aşağıdaki örnekte belirtilen şekilde uygunluk almanız gerekmektedir. (kurum mail adresi ile olabilir)

Örneğin : ”MTM3512 Kompleks Analiz 1 dersinin içeriği MAT4111 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 1 dersi ile içerik yönünden %75 uygundur.” şeklinde öğretim üyesi uygunluk vermelidir.

Alınan uygunluk ile birlikte Yaz Okulu Başka Bölümden Ders Alma Dilekçesi doldurulup Bölümümüze en geç 08.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar başvurmanız gerekmektedir. 

Başvuru dilekçeniz bölüm tarafından onaylandıktan sonra ilgili dilekçeyi Harç Birimine şahsen iletmeniz gerekmektedir. Harç Birimi tarafından sizlere verilen Üniversitemiz Banka hesabına ilgili ücret ödendikten sonra Harç Birimi ilgili dilekçenize ödendiğine ilişkin uygunluk verecektir. Ödendiğine ilişkin aldığınız uygunluk sonrası Bölümümüze dilekçenizi en geç 08.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeniz gerekmektedir.

YTÜ Öğrencilerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alması

YTÜ Bölümümüz öğrencilerinin yaz okulunda ders alabileceği uygun bulunan üniversiteler aşağıda belirtilmiştir.

 

•İstanbul Teknik Üniversitesi

•Orta Doğu Teknik Üniversitesi

•Boğazici Üniversitesi

•İstanbul Üniversitesi

•Marmara Üniversitesi

 

Almak istediğiniz ders yaz okulunda diğer üniversiteler tarafından açılacak olup Diğer Üniversitelerden Alınabilir Dersler Listesinde yer alıyor ise karşı üniversiteye kayıt yaptırıp, Bölümümüze DİLEKÇE VERMEDEN ilgili dersi alabilirsiniz.

 

Almak istenilen ders Bölümümüzde açılmamış veya almış olduğunuz dersler ile çakışma olması durumunda diğer üniversitelerden ders alabilirsiniz. Herhangi bir geçerli sebebi olmayan öğrencilerimiz yaz okulunda diğer üniversitelerden ders alamazlar.

Yaz okulu sürecinde tüm alınan derslerin kredisi toplamda 9'u geçmemesi gerekmektedir.

9 krediyi geçmesi durumunda diğer üniversitelerden veya diğer bölümlerden alınan dersleriniz hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

 

Almak istediğiniz ders yaz okulunda diğer üniversiteler tarafından açılacak olup Diğer Üniversitelerden Alınabilir Dersler Listesinde bulunmamakta ise aşağıdaki adımları uygulaması gerekmektedir.

Başka Üniversiteden almak istenilen dersin karşılığı olan bölümümüz dersini, o dersi veren öğretim üyesine ders içeriklerini iletip aşağıdaki örnekte belirtilen şekilde uygunluk almanız gerekmektedir. (kurum mail adresi ile olabilir)

Örneğin : ”MTM3512 Kompleks Analiz 1 dersinin içeriği Marmara Üniversitesinin MAT4111 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 1 dersi ile içerik yönünden %75 uygundur.” şeklinde öğretim üyesi uygunluk vermelidir.

Alınan uygunluk ile birlikte Yaz Okulu Başka Üniversiteden Ders Alma Dilekçesi doldurulup Bölümümüze teslim edebilirsiniz.  

 

Matematik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri İletişimi için tıklayınız.

 

Harç İşlemleri ve Sorularınızı (0212)383 65 45- 65 46 harcbirimi@yildiz.edu.tr iletebilirsiniz.

Lütfen Yukarıdaki ‘Yaz Okulu Başvuru ve Kayıt Kılavuzu’’nu inceleyiniz.

Önemli Not: Lütfen okulun sizlere tanımladığı kurumsal e-mail adresleri üzerinden iletişime geçiniz.