Ders Planı

1.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM1501   Analiz 1 5 0 0 5 6
MTM1511   Programlama Dilleri I 2 2 0 3 5
MTM1561   Matematik Mühendisligine Giriş 2 0 0 2 3
MTM1531   Lineer Cebir 4 0 0 4 5
MTM1551   İş Sağlığı ve Güvenliği 1 2 0 0 2 3
FIZ1001   Fizik 1 3 0 2 4 5
MDB1031   İleri İngilizce I 3 0 0 3 3
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM1502   Analiz 2 5 0 0 5 6
MTM1512   Programlama Dilleri II 2 2 0 3 5
MTM1552   İş Sağlığı ve Güvenliği 2 2 0 0 2 3
MTM1532   Finans Matematiğine Giriş 3 0 0 3 4
MTM1522   Soyut Matematik 3 0 0 3 4
FIZ1002   Fizik 2 3 0 2 4 5
MDB1032   İleri İngilizce II 3 0 0 3 3
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2501   İleri Analiz 1 5 0 0 5 6
MTM2511   Algoritmalar ve Veri Yapıları 3 0 0 3 6
MTM2521   Nümerik Analiz 1 3 0 0 3 5
MTM2531   Diferansiyel Denklemler 5 0 0 5 6
MDB2051   İngilizce Okuma ve Konuşma 2 0 0 2 2
TDB1031   Türkçe 1 2 0 0 0 2
SEC0001   Sosyal Seçmeli 1-1 3 0 0 3 3
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2002   Bilgisayar Donanımı ve Temel Uygulamaları Stajı 0 0 0 0 2
MTM2502   İleri Analiz 2 5 0 0 5 6
MTM2592   Olasılık Teorisi 3 0 0 3 5
MTM2522   Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I 3 0 0 3 4
MTM2532   Analitik Geometri 4 0 0 4 5
TDB1032   Türkçe 2 2 0 0 0 2
SEC0002   Seçmeli 1-1 3 0 0 3 6
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3691   Lineer Programlama Teorisi 3 0 0 3 3
MTM3701   Mekanik I 4 0 0 4 4
ATA1031   Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 0 0 2
MTM3651   İstatistik 3 0 0 3 3
SEC0003   Seçmeli 2-1 3 0 0 3 6
SEC0004   Seçmeli 3-1 3 0 0 3 6
SEC0005   Seçmeli 4-1 3 0 0 3 6
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3502   Kısmi Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3 4
MTM3512   Kompleks Analiz 1 3 0 0 3 4
MTM3002   Sorun Çözüm Teknikleri Stajı 0 0 0 0 2
MTM3522   Cebir 3 0 0 3 4
ATA1032   Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 0 0 2
MDB3032   İş Hayatı için İngilizce 2 0 0 2 2
SEC0006   Seçmeli 5-1 3 0 0 3 6
SEC0007   Seçmeli 6-1 3 0 0 3 6
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4501   Yöneylem Araştırması 3 0 0 3 4
MTM4511   Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları 1 2 0 2 8
SEC0008   Seçmeli 7-1 3 0 0 3 6
SEC0009   Seçmeli 8-1 3 0 0 3 6
SEC0010   Seçmeli 9-1 3 0 0 3 6
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4502   Optimizasyon Teknikleri 3 0 0 3 4
MTM4000   Bitirme Çalışması 0 8 0 4 8
SEC0011   Seçmeli 10-1 3 0 0 3 6
SEC0012   Seçmeli 11-1 3 0 0 3 6
SEC0013   Seçmeli 12-1 3 0 0 3 6
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2552   İntegral Denklemler 3 0 0 3 6
MTM2562   Fark denklemleri 3 0 0 3 6
MTM2572   Tansörel Analiz 3 0 0 3 6
MTM2582   Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş 3 0 0 3 6
MTM2622   Ayrık Matematik 3 0 0 3 6
MTM2602   Yapay Zekaya Giriş 3 0 0 3 6
MTM2612   Tasarı Geometri 3 0 0 3 6
Seçmeli 2 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3521   Analitik Mekanik 3 0 0 3 6
MTM3531   Özel Fonksiyonlar 3 0 0 3 6
MTM3541   Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları II 3 0 0 3 6
MTM3551   İntegral Dönüşümler 3 0 0 3 6
MTM3661   Matematik Lojik 3 0 0 3 6
Seçmeli 3 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3561   Sigorta Matematiğine Giriş 3 0 0 3 6
MTM3571   İşletim Sistemleri 3 0 0 3 6
MTM3581   Bilgisayar Tasarımı 3 0 0 3 6
MTM3591   Bulanık Mantık 3 0 0 3 6
MTM3671   Çizge Kuramı ve Algoritmalar 3 0 0 3 6
Seçmeli 4 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3601   Nümerik Analiz 2 3 0 0 3 6
MTM3611   Matematik Tarihi 3 0 0 3 6
MTM3621   Diferansiyel Geometri 3 0 0 3 6
MTM3631   Pertürbasyon ve Asimptotik Yöntemler 3 0 0 3 6
MTM3641   Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 3 0 0 3 6
MTM3681   Fourier Analizi 3 0 0 3 6
Seçmeli 5 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3542   Varyasyonlar Hesabı 3 0 0 3 6
MTM3552   Yazılım Mühendisliği 3 0 0 3 6
MTM3562   Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 3 0 0 3 6
MTM3572   Hata Düzelten Kodlara Giriş 3 0 0 3 6
MTM3632   Sistem Programlama 3 0 0 3 6
Seçmeli 6 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM3582   Matris Analizi 3 0 0 3 6
MTM3592   Simülasyon Teknikleri 3 0 0 3 6
MTM3602   Mekanik II 3 0 0 3 6
MTM3612   Zaman Serileri Analizi 3 0 0 3 6
MTM3642   MVC Tasarım Deseni ile İnternet Programlama 3 0 0 3 6
Seçmeli 7 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4521   Nesneye Yönelik Programlama 3 0 0 3 6
MTM4531   Sistem Analizi ve Dizayn 3 0 0 3 6
MTM4541   Dinamik 3 0 0 3 6
MTM4551   Proje Planlama ve Yönetimi 3 0 0 3 6
MTM4561   Matematik Mühendisliği için Biomekanik 3 0 0 3 6
Seçmeli 8 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4571   Mühendislik Problemlerinin Matematiksel Modellenmesi 3 0 0 3 6
MTM4581   Oyunlar Teorisine Giriş 3 0 0 3 6
MTM4591   Elastisite Teorisi 3 0 0 3 6
MTM4601   Kompleks Analiz 2 3 0 0 3 6
MTM4661   Nesneye Yönelik İleri Programlama 3 0 0 3 6
Seçmeli 9 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4621   Eşitsizlikler 3 0 0 3 6
MTM4631   Haberleşme Teorisinin Matematiksel Yapısı 3 0 0 3 6
MTM4641   Veri Madenciliğine Giriş 3 0 0 3 6
MTM4651   Yapay Görü 3 0 0 3 6
MTM4671   Reel ve Dual Kuaterniyonların Lineer Cebiri 3 0 0 3 6
MTM4681   Mobil Programlama 3 0 0 3 6
Seçmeli 10 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4522   Fonksiyonel Analize Giriş 3 0 0 3 6
MTM4532   Şifrelemeye Giriş 3 0 0 3 6
MTM4542   Görsel programlama 3 0 0 3 6
MTM4552   Görüntü İşleme 3 0 0 3 6
MTM4562   Mesleki Terminoloji 3 0 0 3 6
Seçmeli 11 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4572   Matematik Felsefesi 3 0 0 3 6
MTM4582   Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 3 0 0 3 6
MTM4592   Bilişim Etiği 3 0 0 3 6
MTM4602   Web Programlama 3 0 0 3 6
MTM4612   Matematik Mühendisliği için Akışkanlar Mekaniği 3 0 0 3 6
MTM4682   Siber Güvenlik 3 0 0 3 6
Seçmeli 12 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM4622   Yapay Zeka 3 0 0 3 6
MTM4632   Bilgisayar Tabanlı Öğrenen Sistemler 3 0 0 3 6
MTM4642   Veri haberleşmesi ve Network 3 0 0 3 6
MTM4652   Bilgisayar Grafikleri ve Çoklu ortam 3 0 0 3 6
MTM4692   Uygulamalı SQL 3 0 0 3 6
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
Kodu Önk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTP4760   16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans 3 0 0 3 3
DNS1210   Beden ve Hareket Bilinci 3 0 0 3 3
ITB3040   20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler 3 0 0 3 3
ITB2030   Bilim Felsefesi 3 0 0 3 3
ITB3210   Çağdaş Toplum ve İletişim 3 0 0 3 3
ITB3330   Çevre ve Ekoloji 3 0 0 3 3
ITB2090   Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları 3 0 0 3 3
ITB3570   Eğitim Felsefesi 3 0 0 3 3
ITB2040   Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları 3 0 0 3 3
ITB3020   Felsefeye Giriş 3 0 0 3 3
ITB3550   İnsan Hakları 3 0 0 3 3
ITB3270   İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın 3 0 0 3 3
ITB3260   Kültürel Çalışmalar ve Kimlik 3 0 0 3 3
ITB3220   Modernite ve Tüketim Toplumu 3 0 0 3 3
ITB3420   Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı 3 0 0 3 3
ITB3250   Psikolojiye Giriş 3 0 0 3 3
ITB3130   Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 3 0 0 3 3
ITB3560   Siyaset Felsefesi 3 0 0 3 3
ITB3010   Sosyoloji 3 0 0 3 3
ITB3150   Tarih ve Sinema 3 0 0 3 3
ITB2080   Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 3 0 0 3 3
ITB4100   Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler 3 0 0 3 3
ITB3390   Uygarlık Tarihi 3 0 0 3 3
ITB3360   Sanat Tarihi 3 0 0 3 3
ITB2020   Bilim Tarihi 3 0 0 3 3
ITB4930   Mimarlık Tarihi 3 0 0 3 3
MDB4011   Almanca Dil Becerilerine Giriş 3 0 0 3 3
MDB4021   Almanca Dil Becerileri 3 0 0 3 3
BED3011   Basketbol Temel Teknik Eğitimi 3 0 0 3 3
BED3012   Korfbol Temel Teknik Eğitimi 3 0 0 3 3
BED3041   Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 3 0 0 3 3
BED3042   Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 3 0 0 3 3
BED3051   Hentbol Temel Teknik Eğitimi 3 0 0 3 3
BED4022   Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 3 0 0 3 3
BED4031   Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 3 0 0 3 3
BED4032   Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 3 0 0 3 3

Ders & Program Çıktıları Matrisi

  Program Çıktıları
Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MTM1501 Analiz 1 5 5 5 3 3 1 3 5 3 3 1 5
MTM1511 Programlama Dilleri I 5 3 5 3 5 3 5 1 3 4 5 5
MTM1561 Matematik Mühendisligine Giriş 5 5 5 3 3 1 3 3 5 5 3 5
MTM1531 Lineer Cebir 4 4 4 4 1 1 2 5 4 3 1 5
FIZ1001 Fizik 1 4 5 2 4 1 3 3 1 3 3 3 3
MDB1031 İleri İngilizce I 1 3 1 1 1 3 3 5 4 4 4 4
MTM1551 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 5
MTM1502 Analiz 2 5 5 5 3 3 1 3 5 3 3 1 5
MTM1512 Programlama Dilleri II 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5
MTM1522 Soyut Matematik 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4
MTM1532 Finans Matematiğine Giriş 5 4 5 4 5 3 3 3 5 4 4 5
FIZ1002 Fizik 2 4 5 2 4 1 3 3 1 3 3 3 3
MDB1032 İleri İngilizce II 1 3 1 1 1 3 3 5 4 4 4 4
MTM1552 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 5
MTM2502 İleri Analiz 2 3 5 3 3 1 1 3 3 3 3 3 5
MTM2522 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5
MTM2532 Analitik Geometri 4 4 4 4 1 1 2 5 4 3 3 5
MTM2002 Bilgisayar Donanımı ve Temel Uygulamaları Stajı 5 5 2 5 5 3 5 1 5 5 5 5
TDB1032 Türkçe 2 2 3 2 4 1 5 4 5 5 5 5 5
MTM3691 Lineer Programlama Teorisi 5 4 5 4 5 3 3 3 5 4 4 5
MTM3701 Mekanik I 4 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 4
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 1 3 1 2 1 1 2 4 3 2 1 5
MTM3651 İstatistik 5 4 5 5 4 3 4 2 5 3 4 4
MTM2501 İleri Analiz 1 3 5 3 3 1 1 3 5 3 3 3 1
MTM2511 Algoritmalar ve Veri Yapıları 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5
MTM2521 Nümerik Analiz 1 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3
MTM2531 Diferansiyel Denklemler 5 3 5 5 1 1 1 1 5 5 5 5
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma 1 3 1 1 1 5 5 5 4 4 4 4
TDB1031 Türkçe 1 2 3 2 4 1 5 4 5 5 5 5 5
MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 5
MTM3512 Kompleks Analiz 1 2 3 4 3 1 1 2 3 5 3 3 4
MTM3522 Cebir 5 4 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce 1 3 1 1 1 5 4 5 5 5 4 4
MTM3002 Sorun Çözüm Teknikleri Stajı 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1 3 1 2 1 1 2 4 3 2 1 5
MTM4501 Yöneylem Araştırması 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5
MTM4511 Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5
MTM4502 Optimizasyon Teknikleri 5 4 5 4 5 3 3 3 5 4 4 5
MTM4000 Bitirme Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
MTM2622 Ayrık Matematik 5 3 5 5 1 2 3 3 4 4 3 5
MTM2552 İntegral Denklemler 5 4 4 5 1 2 4 5 4 3 1 5
MTM2562 Fark denklemleri 4 4 5 4 5 3 3 3 3 4 4 5
MTM2572 Tansörel Analiz 4 3 3 3 1 1 3 2 2 5 5 5
MTM2582 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş 4 4 5 5 5 2 1 3 3 3 5 4
MTM2602 Yapay Zekaya Giriş 5 4 5 5 5 4 5 2 4 4 5 4
MTM2612 Tasarı Geometri 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4
MTM3661 Matematik Lojik 3 4 3 5 4 2 4 2 3 3 3 3
MTM3521 Analitik Mekanik 4 3 3 3 1 1 3 3 1 3 5 5
MTM3531 Özel Fonksiyonlar 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
MTM3541 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları II 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3
MTM3551 İntegral Dönüşümler 4 5 3 5 1 2 4 5 4 3 1 5
MTM3561 Sigorta Matematiğine Giriş 5 3 5 5 5 3 5 4 3 5 5 2
MTM3571 İşletim Sistemleri 2 5 2 5 5 1 3 3 4 5 5 4
MTM3581 Bilgisayar Tasarımı 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 3
MTM3591 Bulanık Mantık 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5
MTM3601 Nümerik Analiz 2 3 3 5 3 5 1 3 3 3 3 5 5
MTM3611 Matematik Tarihi 5 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3
MTM3621 Diferansiyel Geometri 3 3 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5
MTM3631 Pertürbasyon ve Asimptotik Yöntemler 5 3 3 3 3 3 2 1 2 3 5 5
MTM3641 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 5 3 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5
MTM3681 Fourier Analizi 4 5 3 5 1 3 4 5 5 4 3 5
MTM3542 Varyasyonlar Hesabı 3 3 5 5 3 1 3 1 3 3 3 3
MTM3552 Yazılım Mühendisliği 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 3
MTM3562 Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 3 3 5 3 5 1 3 3 3 3 5 5
MTM3572 Hata Düzelten Kodlara Giriş 5 4 4 4 4 3 3 2 5 4 4 3
MTM3582 Matris Analizi 5 5 5 5 3 1 3 5 5 3 3 5
MTM3592 Simülasyon Teknikleri 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5
MTM3602 Mekanik II 4 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 4
MTM3612 Zaman Serileri Analizi 5 4 5 4 5 3 3 3 5 4 4 5
MTM3642 MVC Tasarım Deseni ile İnternet Programlama 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5
MTM4521 Nesneye Yönelik Programlama 5 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 4
MTM4531 Sistem Analizi ve Dizayn 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4
MTM4541 Dinamik 5 3 3 5 1 1 3 3 1 1 3 3
MTM4551 Proje Planlama ve Yönetimi 4 5 5 5 5 3 5 1 5 3 5 5
MTM4561 Matematik Mühendisliği için Biomekanik 5 5 5 5 3 1 3 1 5 3 5 5
MTM4571 Mühendislik Problemlerinin Matematiksel Modellenmesi 5 5 4 5 4 4 5 1 5 5 4 5
MTM4581 Oyunlar Teorisine Giriş 5 4 5 4 5 3 3 3 5 4 4 5
MTM4591 Elastisite Teorisi 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 5 5
MTM4601 Kompleks Analiz 2 2 3 4 3 1 1 2 3 4 3 3 4
MTM4661 Nesneye Yönelik İleri Programlama 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4
MTM4621 Eşitsizlikler 4 4 5 4 5 3 3 3 3 4 4 5
MTM4631 Haberleşme Teorisinin Matematiksel Yapısı 4 4 5 5 4 3 5 3 3 4 5 4
MTM4641 Veri Madenciliğine Giriş 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5
MTM4651 Yapay Görü 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4
MTM4681 Mobil Programlama 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4
MTM4522 Fonksiyonel Analize Giriş 3 5 3 4 3 4 2 5 4 3 5 5
MTM4532 Şifrelemeye Giriş 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4
MTM4542 Görsel programlama 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 1
MTM4552 Görüntü İşleme 5 5 5 5 5 3 1 1 5 5 5 5
MTM4562 Mesleki Terminoloji 3 5 3 3 4 5 4 3 5 5 5 5
MTM4572 Matematik Felsefesi 2 4 3 4 2 4 2 5 5 2 4 5
MTM4582 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3
MTM4592 Bilişim Etiği 1 3 1 3 1 1 3 2 5 5 5 5
MTM4602 Web Programlama 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4
MTM4612 Matematik Mühendisliği için Akışkanlar Mekaniği 5 5 3 3 1 1 3 1 1 3 3 3
MTM4632 Bilgisayar Tabanlı Öğrenen Sistemler 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
MTM4642 Veri haberleşmesi ve Network 2 3 4 5 5 3 5 1 2 3 5 4
MTM4652 Bilgisayar Grafikleri ve Çoklu ortam 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4
MTM4692 Uygulamalı SQL 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4
ITB2030 Bilim Felsefesi 4 5 5 4 1 2 2 5 5 5 5 5
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 5
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları 1 2 1 2 1 3 2 3 3 2 2 4
ITB3010 Sosyoloji 1 3 1 2 1 3 2 1 3 2 2 5
ITB3020 Felsefeye Giriş 4 5 5 5 3 4 1 3 5 3 4 5
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3
ITB3150 Tarih ve Sinema 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 5
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 4
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
ITB3390 Uygarlık Tarihi 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
ITB3550 İnsan Hakları 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5
ITB3560 Siyaset Felsefesi 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 4
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 4
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 4
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 4
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 4
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 4
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 4
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 4

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

  BİLGİ BECERİLER YETKİNLİKLER
  Kuramsal Uygulamalı Kavramsal/Bilişsel Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yettkinlik
PÇ-1 X X X X X     X
PÇ-2   X   X X   X X
PÇ-3 X X X X X X   X
PÇ-4 X   X   X X X X
PÇ-5 X X X X X X X X
PÇ-6 X X X X X   X X
PÇ-7   X   X X X X X
PÇ-8 X X X X X X X X
PÇ-9 X   X   X   X X
PÇ-10 X X X X X X X  
PÇ-11   X   X X   X X
PÇ-12 X   X   X X X