Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
 

Dahili

Tel

Oda e-posta adresi Web Sitesi

Prof. Dr. İnci ALBAYRAK 

(ABD Başkanı)

4687 A-219 ibayrak@yildiz.edu.tr

http://avesis.yildiz.edu.tr/ibayrak

Prof.Dr. Muhammet KURULAY 4598
A-235
mkurulay@yildiz.edu.tr
http://avesis.yildiz.edu.tr/mkurulay
Prof. Dr. Coşkun GÜLER 4599 A-246 cguler@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/cguler
Doç. Dr. Hale KÖÇKEN 4605 A-227 hgonce@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/hgonce
Doç. Dr. Yasemen UÇAN 4613 A-220 ucan@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/ucan
Doç. Dr.  Arzu TURAN 4610 A-224 artur@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/artur
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ali İBRAHİMOĞLU 4614 A-236 bibrahim@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/bibrahim
Araş. Gör. Dr. Fatih AYLIKÇI 4616 A-237 faylikci@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/faylikci
Öğr.Gör. Dr. Gökhan GÖKSU 4618 A-242 @yildiz.edu.tr  
Araş. Gör. Hayati Ünsal ÖZER 4616 A-237 huozer@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/huozer/
Araş. Gör. İsmail ÖNDER 4618 A-242 ionder@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/ionder/