2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MEZUNİYET SINAVLARI

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 04.06.2024 tarihli yazısı ile Kurban Bayramı tatilinin, sonrasındaki iki günlük süreyi de kapsayacak şekilde uzatıldığının bildirilmesi sebebiyle 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda yapılacak Mezuniyet Sınavı başvuru ve sınav tarihleri aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

Mezuniyet Sınavı-Başvuru   24 Haziran 2024 Pazartesi

Mezuniyet sınavına girecek öğrencilerin  kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlıklarına şahsen veya Bölüm Başkanlıklarının e-posta adreslerine öğrenci transkriptleri ve Mezuniyet Sınavı başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

 

E-posta ile başvuru yapan öğrenciler, dilekçelerine imzayı bilgisayar üzerinden ekleme yapmamalıdır. Çıktı alınan dilekçe ıslak imzalandıktan sonra taratılıp e-posta olarak gönderilmelidir. 

 

Eğitim planlarının aşağıda belirtilen ilgili esaslara uygun olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

Mezuniyet Sınavı-Takviminin İlanı  25 Haziran 2024 Salı

Bahar Yarıyılı Sonu Mezuniyet Sınavları 26 Haziran 2024 Çarşamba

Bahar Yarıyılı Mezuniyet Sınavları Not Girişleri 26-27 Haziran 2024 

 

Sınava Başvuruda Bulunabilecekler:

  • Mezuniyetine en fazla iki dersi başarısız (FF, FD, DD) kalan öğrenciler

  • Genel not ortalaması 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler (seçecekleri koşullu başarılı (DC) en fazla iki dersten)

 

NOT: Mezuniyet Sınavının yapılacağı yarıyılda ders seçimi yapmamış ve katkı payı ödememiş öğrencilerin Mezuniyet Sınavı başvurusunda bulunabilmeleri için ilgili yarıyıla ait katkı payı-öğrenim ücretini ödemesi gerekmektedir.

 

Mezuniyet Sınavı Başvuru Dilekçesi-ÖRNEK.docx

 

YTÜ Mezuniyet Sınavı ile İlgili Esaslar (DD-015)