Lisansüstü Danışman Atamaları Hk.

YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Madde 27-

(1) “Kaydolan her öğrenci için Enstitü anabilim dalı başkanlığı önerisi ve EYK onayıyla bir tez danışmanı atanır. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim dalı başkanı veya lisansüstü program yürütücüsü tarafından yapılır.

(2) Öğrenci ve ilgili öğretim üyesinin talebi, anabilim dalı görüşü ve ilgili EYK kararı ile tezli yüksek lisans programlarında, en geç birinci, doktora programlarında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı ataması yapılır.

Aksi halde enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından her öğrenci için belirlenen süreler sonunda tez danışmanı atama önerisi ilgili enstitüye yapılır ve ilgili EYK kararı ile danışman atanır.” hükmü gereğince Anabilim Dalımız lisansüstü öğrencilerine danışman ataması yapılması zorunludur.

 

Yukarıda belirtilen döneme kadar danışman belirlemeyen lisansüstü öğrencilerimize Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından öğretim üyesi ataması yapılacaktır.