Kontenjan Artırımları Hk. (2023-2024 Bahar)

Kontenjan artırımları Ders Kayıt Tarihlerinde (13-19 Şubat 2024) gerekli görülmesi durumunda 11:00 ve 15:00 saatlerinde gerçekleştirilecektir.

Gerekli görülen kontenjan artırımları bu duyuru altında güncellenecektir.
 

Aşağıda belirtilen dersler için 19.02.2024 saat 11:00'de kontenjan artırımı olacaktır.

MTM2602 Yapay Zekaya Giriş (Gr.1) +5

MTM2602 Yapay Zekaya Giriş (Gr.2) +5

MTM4692 Uygulamalı Sql (Gr.2) +10 (%30 ingilizce programına kayıtlı öğrenciler ek kontenjan)

19.02.2024 tarihi için kontenjan artırımları bitmiştir.

 

Aşağıda belirtilen dersler için 16.02.2024 saat 11:00'de kontenjan artırımı olacaktır.

MTM1512 Programlama Dilleri 2 (Gr.4) +5

16.02.2024 tarihi için kontenjan artırımları bitmiştir.

 

Aşağıda belirtilen dersler için 13.02.2024 saat 11:00'de kontenjan artırımı olacaktır. 

MTM4552 Görüntü İşleme (Gr.4) +15

MTM4692 Uygulamalı Sql (Gr.2) + 10

MTM4692 Uygulamalı Sql (Gr.4) + 10

Aşağıda belirtilen dersler için 13.02.2024 saat 15:00'te kontenjan artırımı olacaktır.

MTM4692 Uygulamalı Sql (Gr.2) + 10

MTM4692 Uygulamalı Sql (Gr.4) + 50

MTM4000 Bitirme Çalışması (Gr.10,11,12,16,19,20,21,25,26,28) +1

MTM4000 Bitirme Çalışması (Gr.24) +3

MTM4582 Kısmi Dif. Denk. Nüm. Çöz. (Gr.2) +10 (%30 ingilizce programına kayıtlı öğrenciler ek kontenjan)

Aşağıda belirtilen dersler için 13.02.2024 saat 15:45'te kontenjan artırımı olacaktır. (Bütün %30 Bitirme Çalışması gruplarının dolmasından dolayı)

MTM4000 Bitirme Çalışması (Gr.2,3,4,6,7,8,19,20,21,22,23,25) +1 

13.02.2024 tarihi için kontenjan artırımları bitmiştir.

 

Aşağıda belirtilen dersler için 14.02.2024 saat 11:00'de kontenjan artırımı olacaktır.

MTM3572 Hata Düzelten Kodlara Giriş (Gr.2) +15 (%30 ingilizce programına kayıtlı öğrenciler ek kontenjan)

MTM3572 Hata Düzelten Kodlara Giriş (Gr.2) +5 (0 ingilizce programına kayıtlı öğrenciler genel kontenjan)

Aşağıda belirtilen dersler için 14.02.2024 saat 15:00'te kontenjan artırımı olacaktır.

MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler (Gr.2) +15 (%30 ingilizce programına kayıtlı öğrenciler ek kontenjan)

MTM3522 Cebir (Gr.2) +10 (%30 ingilizce programına kayıtlı öğrenciler ek kontenjan)

14.02.2024 tarihi için kontenjan artırımları bitmiştir.

 

Aşağıda belirtilen dersler için 15.02.2024 saat 11:00'de kontenjan artırımı olacaktır. 

MTM2602 Yapay Zekaya Giriş (Gr.1) +10

MTM2602 Yapay Zekaya Giriş (Gr.2) +35

MTM2602 Yapay Zekaya Giriş (Gr.2) +5 (%30 ingilizce programına kayıtlı öğrenciler ek kontenjan)

MTM2582 Sonlu Elemanlar Yönetimine Giriş (Gr.1) +10

MTM2582 Sonlu Elemanlar Yönetimine Giriş (Gr.2) +10 (%30 ingilizce programına kayıtlı öğrenciler ek kontenjan)

MTM2532 Analitik Geometri (Gr.2) +10 (%30 ingilizce programına kayıtlı öğrenciler ek kontenjan)

MTM2502 İleri Analiz 2 (Gr.1) +5

MTM2502 İleri Analiz 2 (Gr.2) +5

Aşağıda belirtilen dersler için 15.02.2024 saat 15:00'te kontenjan artırımı olacaktır. 

MTM2502 İleri Analiz 2 (Gr.1) +10

MTM2502 İleri Analiz 2 (Gr.2) +10

15.02.2024 tarihi için kontenjan artırımları bitmiştir.