Çakışan Ders Seçimleri Hk. (2023-2024 Bahar)

Aşağıda belirtilen karar doğrultusunda çakışan dersler için bölümümüz öğrencileri 19-21 Şubat 2024 tarihleri arasında Bölüm Öğrenci İşlerine imzalı dilekçelerini şahsen teslim etmesi gerekmektedir. (e-posta ile ders-ekle sil dilekçesi kabul edilmemektedir)

 

Çakışan dersler için daha önce alınıp alınmama durumuna göre aşağıda belirtilen ilkeler uygulanır:

a) İki uygulama dersi çakışıyor ise daha önce alınmasına bakılmaksızın bu dersler aynı anda alınamaz.

b) Biri uygulamalı diğeri teorik ders çakışıyor ise teorik dersin daha önce alınmış ve F0 dışında başarı notuna sahip olunması durumunda bu dersler alınabilir.

c) İki teorik ders çakışıyor ise en az birinin F0 dışında başarı notuna sahip olması durumunda bu dersler alınabilir.

(Bu madde 19.12.2023/12-03 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

Çakışan Ders Dilekçesi