2023-2024 Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavları Hakkında

Yeterlik yazılı sınavı 28.11.2023 Salı günü saat 10:00’da Kimya Metalürji Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu A-240'da yapılacaktır.

Yazılı sınavında başarılı olan öğrencilerin sözlü sınavı 28.11.2023 Salı günü saat 13:00'te Kimya Metalürji Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu A-240'da yapılacaktır.

Doktora Yeterlilik sınavına başvuru yapan öğrenciler aşağıda belirtilen alanlardan sorumludur.

 

Diferansiyel Denklemler

Kısmi Diferansiyel Denklemler

Analiz

İleri Analiz

Programlama Dilleri

Nümerik Analiz