2023-2024 Güz Y.Y. Başka Bölümlerden Ders Alınması hk.

2023-2024 GÜZ YARIYILINDA ÜNİVERSİTEMİZ DİĞER BÖLÜMLERİNDEN DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

•Öğrencinin GÜZ yarıyılı sonunda mezun olma şartı aranmaktadır (Mezuniyet Sınavına gireceği dersleri dahil)

•Diğer bölümlerden almak istenilen dersler ile öğrencinin tüm ders programında herhangi bir ders çakışması olmaması gerekmektedir. 

•Bir defa olacak şekilde en fazla 2 ders alınabilmektedir.

•Diğer bölümlerden alınacak dersin içeriğinin %75 uygun olması.

•Bir dönemde alınabilecek toplam ders kredi sınırını geçmemesi.

•Stajların tamamlanmamış olması sorun yaratmamaktadır.

•Daha önceden diğer bölümlerden ders alan öğrenciler tekrar ders alamazlar. (Yaz okulu hariç)

 

DİĞER BÖLÜMLERDEN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN İZLEYECEĞİ ADIMLAR;

•Diğer bölümden alınan dersin karşılığı olan Bölümümüz dersini veren öğretim üyelerinden herhangi birinden e-posta olarak uygunluk alabilirsiniz.

•Öğretim üyesine http://bologna.yildiz.edu.tr/ adresindeki saydırmayı talep ettiğiniz diğer bölüm dersinin ders içerik bağlantısını ileterek talepte bulunabilirsiniz.

•Uygunluk e-postasında ”MTM3512 Kompleks Analiz 1 dersinin içeriği MAT4111 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 1 dersi ile içerik yönünden %75 uygundur.” örneği gibi öğretim üyesi tarafından net şekilde belirtilmelidir.

•Almış olduğunuz uygunluğu imzalı dilekçeniz ile birlikte 27.09.2023 – 03.10.2023 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) Bölüm Öğrenci İşlerine şahsen teslim etmeniz gerekmektedir

(E-posta ile dilekçe kabul edilmemektedir).

27.10.2023 günü tüm bölümler tarafından kapatılan derslerin ilan tarihidir. Dilekçenizde belirteceğiniz dersin kapanmamış olmasına dikkat ediniz.

•Belirtilen tarihlerden önce ve/veya sonra gelen dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Başka Bölümden Ders Alma Dilekçesi

 

Önemli Bilgilendirme:

•Başka bölümden ders alma süreci derslerin başlangıcına denk gelmesinden dolayı dilekçenizde belirttiğiniz derslere, dilekçeniz sonuçlanmasa dahi katılmanız gerekmektedir. 

•Dilekçenizin sonucu öğrenci e-posta adresinize ya da bölüm web sayfasından bilgilendirme duyurusu olarak yapılır. (Son  başvuru tarihinden itibaren ortalama 1 hafta sürmektedir.)

•Dilekçesi kabul edilen öğrencilerin dersleri Güz yarıyılı boyunca OBS üzerinde gözükmeyecektir. Dersler Fakülte Kararı ile alınacak olup, ilgili fakülteye karar iletilecektir. Dönem sonunda dersin alındığı bölüm/fakülte tarafından fakültemize başarı notları yollandıktan sonra ilgili dersler Not Çizelgenize tanımlanacaktır.