2022-2023 Bahar Yarıyılı Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavları Hakkında

Yeterlik yazılı sınavı 04.05.2023 Perşembe günü saat : 09:00’da Kimya Metalürji Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu A-240'da yapılacaktır.

Yazılı sınavında başarılı olan öğrencilerin sözlü sınavı 04.05.2023 Perşembe 13:00'de Kimya Metalürji Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu A-240'da yapılacaktır.

Doktora Yeterlilik sınavına başvuru yapan öğrenciler aşağıda belirtilen alanlardan sorumludur.

 

Diferansiyel Denklemler

Lineer Cebir

Bulanık Küme Teorisi

Makine Öğrenmesi

İstatistik

Programlama Dilleri