2022-2023 Güz Yarıyılı Bitirme Çalışması ve Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları Teslimleri Hakkında

Bitirme Çalışması ve Matematik Mühendisliği Tasarım Uygulamaları derslerini alan öğrenciler danışmanlarından onay aldıktan sonra çalışmalarını 06.01.2023 tarih Cuma günü mesai bitimine kadar CD’e yükleyerek tez danışmanı tarafından ''Tarafımdan incelenmiş olup uygundur'' yazıp imzalaması'' ve 1 adedini Bölüm Öğrenci İşlerine (imza karşılığında), 1 adedini de danışmanlarına elden teslim etmesi gerekmektedir.

 

CD kabının üzerinde "Bitirme Çalışması ya da Tasarım Uygulamaları şeklinde belirtilmeli, Öğrenci No, Adı Soyadı, Danışman Adı,Soyad ve imzası olmalıdır. 

 

e-mail,posta,vb. şeklinde teslimler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Not: 06.01.2023 tarihinden sonra yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.