Mazeretli Ders Ekle-Sil Dilekçeleri hk.

Lisans ders seçim sürecinde mazeretleri nedeniyle (mezuniyetini engelleyen durumlar, online ders çakışması vb.) OBS üzerinden ders seçimi yapamayan öğrencilerimiz 28.09.2022 ve 03.10.2022 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) şahsen Bölüm Öğrenci İşleri birimine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Seçmeli dersler için yukarıda bahsedilen mazeretlerde, kontenjanı uygun olan dersin seçilmesi gerekmektedir.

 

E-mail olarak dilekçe kabul edilmemektedir.

Başvuru tarihleri dışındaki dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

FR-0531-Mazeretli Ders Ekle-Sil Dilekçesi