Çakışan Ders Seçimleri hk.

2022-2023 Eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci ders programında çakışma görülmesi durumunda, çakışan derslerden birinin uzaktan eğitim yöntemiyle veriliyor olması şartıyla, çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınmasına; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmamasına karar verilmiştir. (Senato Kararı)

Belirtilen karar doğrultusunda çakışan dersler için bölümümüz öğrencileri 29-30 Eylül ve 3 Ekim 2023 tarihlerinde Bölüm Öğrenci İşleri birimine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 

•E-mail olarak dilekçe kabul edilmemektedir. 

•Başvuru tarihleri dışındaki dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Çakışan Ders için dilekçe verecek öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar;

•OBS üzerinden çakışan derslerden herhangi bir dersin eklenmesi.

•Ders çakışmasından dolayı OBS üzerinden eklenmeyen diğer ders için Bölüm öğrenci işlerine dilekçe ile başvurması. (29-30 Eylül ve 3 Ekim 2023 tarihlerinde)

•Çakışan derslerden biri online diğer ise yüz yüze olmak zorundadır. 2 online dersin veya 2 yüz yüze dersin çakışmadan dolayı alınması mümkün değildir.

Örneğin, MTM3701 Mekanik 1 (Gr.2-Online) dersini OBS üzerinden seçtiniz. MTM2521 Nümerik Analiz 1 (Yüz yüze) dersini OBS üzerinden seçemeyeceğiniz için dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

 

FR-0531-Mazeretli Ders Ekle-Sil Dilekçesi