Kontenjan Artırımları Hk.

Seçmeli derslerde kontenjan artırımı Bağımsız Ders Kaydı gününde gerekli görülmesi durumunda yapılacaktır. 

Zorunlu derslerin İngilizce ders grubunda %30 programına kayıtlı öğrenciler için ayrılan kontenjanların arttırımı gerekli görülmesi durumunda Bağımsız Ders Kaydı gününde yapılacaktır.