2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Dereceye Giren Öğrenciler

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında dereceye giren öğrencilerin, Üniversite, Fakülte ve Bölüm olarak ayrı ayrı hazırlanan listeleri için buraya tıklayınız. 

 

Öğrencilerimiz, derece listelerine 28 Haziran 2022 Salı günü saat 16:00'ya kadar ytuderece@yildiz.edu.tr adresine gönderecekleri e-posta ile itirazda bulunabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Dereceye giren lisans öğrencilerinin tespitinde aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmuştur:

 

  1. Öğrencinin eğitim planında tanımlı tüm derslerini maksimum 4 yıl/8 dönem içerisinde tamamlaması/mezun olması gerekir. 
  2. 1. maddedeki öğrencilerin stajını, final sınav tarihinin son gününe kadar tamamlamış olması gerekir. (Staj nedeniyle dönem uzatan öğrenciler derece listelerine alınmaz.)
  3. Derece listeleri, her eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı final sınavlarının bitiminde belirlenir. 
  4. Öğrencinin uyarma ve kınama cezası hariç, disiplin cezası almamış olması gerekir.