Recep ARIKAN Bilgisayar İşletmeni

Bölüm Sekreteri 

Telefon No : 0212 383 45 92

E-posta       : rarikan@yildiz.edu.tr

Oda No       : A-238

Yerleşke     : Davutpaşa