Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD

Dahili

Tel

Oda e-posta adresi Web Sitesi
Prof. Dr. Vatan KARAKAYA  4621 A-223 vkkaya@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/vkkaya
Doç. Dr. Fügen TORUNBALCI AYDIN (ABD Başkanı) 4600 A-238 faydin@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/faydin
Doç. Dr. Kevser KÖKLÜ 4601 A-229 ozkoklu@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/ozkoklu
Doç. Dr. Fatma AYDIN AKGÜN  4616 A-237 fakgun@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/fakgun
Araş. Gör. Seda GÖKTEPE 4618 A-242 sgoktepe@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/sgoktepe
Araş. Gör. Neslihan ÖZDEMİR 4618 A-242 ozdemirn@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/ozdemirn