Ders Planı

 

Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
FIZ1001   Fizik 1 3 0 2 4 5
MDB1031   İleri İngilizce I 3 0 0 3 3
MTM1501   Analiz 1 5 0 0 5 6
MTM1511   Programlama Dilleri I  2 2 0 3 5
MTM1521   Matematik Mühendisligine Giriş  2 0 0 2 4
MTM1531   Lineer Cebir 4 0 0 4 5
MTM1541   Ayrık Matematik 2 0 0 2 2
30Toplam: 
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
FIZ1002   Fizik 2 3 0 2 4 5
MDB1032   İleri İngilizce II 3 0 0 3 3
MTM1502   Analiz 2  5 0 0 5 6
MTM1512   Programlama Dilleri II  2 2 0 3 5
MTM1522   Soyut Matematik  3 0 0 3 4
MTM1532   Finans Matematiğine Giriş 3 0 0 3 4
MTM1542   Matematik Lojik 2 0 0 2 3
30Toplam: 
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MDB2051   İngilizce Okuma ve Konuşma 2 0 0 2 2
TDB1031   Türkçe 1 2 0 0 0 2
MTM2501   İleri Analiz 1  5 0 0 5 6
MTM2511   Algoritmalar ve Veri Yapıları 3 0 0 3 6
MTM2521   Nümerik Analiz 1  3 0 0 3 5
MTM2531   Diferansiyel Denklemler 5 0 0 5 6
SEC0001   Sosyal Seçmeli 3 0 0 3 3
30Toplam: 
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM2002   Bilgisayar Donanımı ve Temel Uygulamaları Stajı 0 0 0 0 2
TDB1032   Türkçe 2 2 0 0 0 2
MTM2502   İleri Analiz 2  5 0 0 5 6
MTM2512   Olasılık ve İstatistik  3 2 0 4 5
MTM2522   Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I  3 0 0 3 4
MTM2532   Analitik Geometri 4 0 0 4 5
SEC0002   Seçmeli 1 3 0 0 3 6
30Toplam: 
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
ATA1031   Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 0 0 2
MTM3501   Lineer Programlama Teorisi 3 0 0 3 4
MTM3511   Mekanik I  4 0 0 4 6
SEC0003   Seçmeli 2 3 0 0 3 6
SEC0004   Seçmeli 3 3 0 0 3 6
SEC0005   Seçmeli 4 3 0 0 3 6
30Toplam: 
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
ATA1032   Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II  2 0 0 0 2
MDB3032   İş Hayatı için İngilizce 2 0 0 2 2
MTM3002 aa Sorun Çözüm Teknikleri Stajı 0 0 0 0 2
MTM3502   Kısmi Diferansiyel Denklemler  3 0 0 3 4
MTM3512   Kompleks Analiz 1 3 0 0 3 4
MTM3522   Cebir  3 0 0 3 4
SEC0006   Seçmeli 5 3 0 0 3 6
SEC0007   Seçmeli 6 3 0 0 3 6
30Toplam: 
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM4501   Yöneylem Araştırması 3 0 0 3 4
MTM4511   Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları  1 2 0 2 8
SEC0008   Seçmeli 7 3 0 0 3 6
SEC0009   Seçmeli 8 3 0 0 3 6
SEC0010   Seçmeli 9 3 0 0 3 6
30Toplam: 
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM4502   Optimizasyon Teknikleri 3 0 0 3 4
MTM4000   Bitirme Çalışması 0 8 0 4 8
SEC0011   Seçmeli 10 3 0 0 3 6
SEC0012   Seçmeli 11 3 0 0 3 6
SEC0013   Seçmeli 12 3 0 0 3 6
30Toplam: 
240Program Toplam AKTS: 
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM2552   İntegral Denklemler  3 0 0 3 6
MTM2562   Fark denklemleri  3 0 0 3 6
MTM2572   Tansörel Analiz  3 0 0 3 6
MTM2582   Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş 3 0 0 3 6
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM3521   Analitik Mekanik 3 0 0 3 6
MTM3531   Özel Fonksiyonlar  3 0 0 3 6
MTM3541   Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları II  3 0 0 3 6
MTM3551   İntegral Dönüşümler 3 0 0 3 6
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM3561   Sigorta Matematiğine Giriş 3 0 0 3 6
MTM3571   İşletim Sistemleri 3 0 0 3 6
MTM3581   Bilgisayar Tasarımı 3 0 0 3 6
MTM3591   Bulanık Mantık  3 0 0 3 6
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM3601   Nümerik Analiz 2  3 0 0 3 6
MTM3611   Matematik Tarihi  3 0 0 3 6
MTM3621   Diferansiyel Geometri  3 0 0 3 6
MTM3631   Pertürbasyon ve Asimptotik Yöntemler  3 0 0 3 6
MTM3641   Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar  3 0 0 3 6
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM3542   Varyasyonlar Hesabı 3 0 0 3 6
MTM3552   Yazılım Mühendisliği 3 0 0 3 6
MTM3562   Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri  3 0 0 3 6
MTM3572   Hata Düzelten Kodlara Giriş  3 0 0 3 6
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM3582   Matris Analizi  3 0 0 3 6
MTM3592   Simülasyon Teknikleri 3 0 0 3 6
MTM3602   Mekanik II  3 0 0 3 6
MTM3612   Zaman Serileri Analizi 3 0 0 3 6
MTM3622   ASP.NET İle İnternet Programlama 3 0 0 3 6
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM4521   Nesneye Yönelik Programlama 3 0 0 3 6
MTM4531   Sistem Analizi ve Dizayn 3 0 0 3 6
MTM4541   Dinamik  3 0 0 3 6
MTM4551   Proje Planlama ve Yönetimi 3 0 0 3 6
MTM4561   Matematik Mühendisliği için Biomekanik 3 0 0 3 6
Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM4571   Mühendislik Problemlerinin Matematiksel Modellenmesi  3 0 0 3 6
MTM4581   Oyunlar Teorisine Giriş  3 0 0 3 6
MTM4591   Elastisite Teorisi 3 0 0 3 6
MTM4601   Kompleks Analiz 2 3 0 0 3 6
MTM4611   C# İle Programlama 3 0 0 3 6
Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM4621   Eşitsizlikler  3 0 0 3 6
MTM4631   Haberleşme Teorisinin Matematiksel Yapısı 3 0 0 3 6
MTM4641   Veri Madenciliğine Giriş 3 0 0 3 6
MTM4651   Yapay Görü  3 0 0 3 6
Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM4522   Fonksiyonel Analize Giriş 3 0 0 3 6
MTM4532   Şifrelemeye Giriş  3 0 0 3 6
MTM4542   Görsel programlama 3 0 0 3 6
MTM4552   Görüntü İşleme  3 0 0 3 6
MTM4562   Mesleki Terminoloji  3 0 0 3 6
Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM4602   Web Programlama 3 0 0 3 6
MTM4612   Matematik Mühendisliği için Akışkanlar Mekaniği  3 0 0 3 6
MTM4572   Matematik Felsefesi  3 0 0 3 6
MTM4582   Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri  3 0 0 3 6
MTM4592   Bilişim Etiği 3 0 0 3 6
Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
MTM4622   Yapay Zeka 3 0 0 3 6
MTM4632   Bilgisayar Tabanlı Öğrenen Sistemler 3 0 0 3 6
MTM4642   Veri haberleşmesi ve Network 3 0 0 3 6
MTM4652   Bilgisayar Grafikleri ve Çoklu ortam  3 0 0 3 6
MTM4662   MS SQL Veritabanı 3 0 0 3 6
Sosyal Seçmeli Dersleri
KoduÖnk.Ders AdıDersUygulamaLaboratuarYerel KrediAKTS
ITB3330   Çevre ve Ekoloji  3 0 0 3 3
BED3051   Hentbol Temel Teknik Eğitimi  3 0 0 3 3
ITB3390   Uygarlık Tarihi 3 0 0 3 3
ITB3420   Osmanlı'nın Siyasal, Toplumsal Yapısı 3 0 0 3 3
ITB3550   İnsan Hakları  3 0 0 3 3
ITB3560   Siyaset Felsefesi 3 0 0 3 3
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations)  3 0 0 3 3
ITB3261 aa Kimlik ve Kültürel Çalışmalar (Identity and Cultural Studies) 3 0 0 3 3
ITB2030   Bilim Felsefesi 3 0 0 3 3
ITB2080   Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın  3 0 0 3 3
ITB2090   Demokrasi Kültürü: Prensipleri ve Kurumları 3 0 0 3 3
ITB3010   Sosyolojiye Giriş 3 0 0 3 3
ITB3020   Felsefeye Giriş 3 0 0 3 3
ITB3040   20. Yüzyılda Dünyada ve Türkiye’de Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler 3 0 0 3 3
ITB3130   Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih  3 0 0 3 3
ITB3150   Tarih ve Sinema 3 0 0 3 3
BED3011   Basketbol Temel Teknik Eğitimi  3 0 0 3 3
ITB3210   Çağdaş Toplum ve İletişim 3 0 0 3 3
BED3012   Korfbol Temel Teknik Eğitimi  3 0 0 3 3
ITB3220   Modernite ve Tüketim Toplumu 3 0 0 3 3
BED4021   Egzersiz ve Zihinsel Sağlık  3 0 0 3 3
BED4022   Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi  3 0 0 3 3
ITB3260   Kültürel Çalışmalar ve Kimlik 3 0 0 3 3
BED4031   Halk oyunları Temel Figür Eğitimi  3 0 0 3 3
ITB3270   İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın 3 0 0 3 3
BED4032   Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi  3 0 0 3 3
ITB3310   Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler  3 0 0 3 3
BED3041   Futbol ve Temel Hareket Öğretimi  3 0 0 3 3
ITB3320   İktisadi Suçlar  3 0 0 3 3
BED3042   Voleybolda Temel Teknik Eğitimi  3 0 0 3 3